Pracę łączymy z pasją...

Aktualności z życia firmy Orange Polska Spółka z o.o.

Mechaniczna pomarańcza vs Orange Polska

Firma Orange Polska dokonała rejestracji- wpisu do KRS’u- 13 listopada 2003 i prężnie działa do dnia dzisiejszego, między innymi wspierając w różny sposób naszych podopiecznych kolarzy Legii Masters i Warszawskiego Towarzystwa Cyklistów. Tymczasem w Polsce pojawił się zagraniczny kapitał o podobnej nazwie, używając oznacznika ™, który rości sobie bezzasadnie prawo do wyłączności, często nazywając się Orange Polska bez możliwości użycia przy logo znaczka ®. I nie może tego zrobić, gdyż pojawił się później, bo w 2005r. rejestrując firmę w krajowym KRS’ie mimo, że oznacznik ® był już od dwóch lat zarezerwowany przez naszą firmę.

Dnia 25 kwietnia 2013r. za pośrednictwem kancelarii prawnej owa zagraniczna firma wystosowała do nas oficjalne pismo, na podstawie którego zażądała „natychmiastowego zaprzestania naruszeń praw ochronnych na znaki towarowe, dokonywania czynów nieuczciwej konkurencji oraz działań naruszających dobra osobiste”. Zarzuca się nam również nielegalne korzystanie z logo kwadratu, które rzekomo jest identyczne, co mija się z prawdą, gdyż faktycznie jest to rąb i używanie pomarańczowego koloru. Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem nie posiada jednak takich kompetencji! Roszczenia te możemy potraktować wyłącznie jako pogróżki, które jeśli natychmiast nie zostaną zaniechane, a straty moralne poniesione z tego tytułu zrekompensowane, zmuszeni będziemy wkroczyć na drogę sądową.

Jednocześnie informujemy Naszych Klientów, że Bibol sp. z.o.o. , której większościowym udziałowcem jest TP S.A. dokonała zmiany w KRS’ie na firmę Orange Polska Sp. z.o.o. 17 stycznia 2013r. Poczyniliśmy już stosowne kroki w celu wyjaśnienia tegoż czynu, gdyż zarówno pod względem gospodarczym jak i prawnym jest absolutnie niedopuszczalny. Prosimy Was, Szanowni Klienci o cierpliwość i szczegółowe sprawdzanie wszelkich kroków prawno-fromalnych, jako że jedyna spółka, która ma prawo do nazwy Orange Polska mieści się w Warszawie na ulicy Jerzego Waldorffa 34!

Z poważaniem
Zarząd Orange Polska